whatsapp : 0869455114

andamanseakrabi@hotmail.com

Lind ID.@andamanseatravel

Line ID.0869455114

Line ID.0643565168

Font size

ทัวร์สระมรกต-น้ำตกร้อน

 โปรแกรมทัวร์สระมรกต+น้าตกร้อน สามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี
 ชมและเล่นน้ำ สระน้ำท่ามกลางธรรมชาติ ของสระมรกต
 แช่น้ำอุ่นเพื่อผ่อนคลายจากน้ำแร่อุ่นที่เกินจากธรรมชาติ ที่น้ำตกร้อน 

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

**โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

ทัวร์ สระมรกต ครึ่งวัน / ราคา /ท่าน
ทัวร์สระมรกต+น้ำตกร้อน ผู้ใหญ่ 750.-
เด็ก 500.-

เด็ก อายุ 3 - 11 ปี

 โปรแกรมทัวร์ รวม:

รถรับส่ง-ที่พัก ค่าเข้าอุทยาน
อาหารกลางวัน 1 มื้อ  น้ำดื่ม-ผลไม้ 
ประกันภัยนักท่องเที่ยว