พายคายัคอ่าวท่าเลนครึ่งวัน (ช่วงโปรแกรม เช้า / บ่าย)

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเล**

พายคายัค อ่าวท่าเลน / ราคา / ท่าน
ครึ่งวันเช้า - บ่าย ผู้ใหญ่ 850.- 599.-
เด็ก 600.- 499.-
ครึ่งวันเช้า + อาหาร ผู้ใหญ่ 950.-
เด็ก 750.-

เด็ก อายุ 3 - 11 ปี

 โปรแกรมทัวร์ รวม: (ไม่รวมค่าอุทยาน)

รถรับส่ง-ที่พัก ค่าเข้าอุทยาน
อาหารกลางวัน 1 มื้อ  น้ำดื่ม-ผลไม้ 
เสื้อชูชีพ  ทัวร์ไกด์ 
ประกันภัยนักท่องเที่ยว  อุปกรณ์พายเรือคายัค

 สิ่งที่ต้องนำไป:

กล้องถ่ายรูป หมวก  แว่นตากันแดด 
ครีมกันแดด  - .