Top Panel
วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2562
Line:ID1. 0869455114
Line:ID2. @andamanseakrabi

แพ็คเกจเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน (Free & Easy) | สามารถดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์จากด้านล่างคะ


หลีแป๊ะ 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดแพ็คเกจทัวร์

วันแรก: รับท่านที่สนามบินหาดใหญ่ -ท่าเรือปากบารา- เกาะตะรุเตา - เกาะไข่-หลีแป๊ะ

08.00

รถตู้รับจากสนามบินหาดใหญ่ สู่ท่าเรือปากบารา

10.30

ถึงท่าเรือปากบารา (อาหารเที่ยงอิสระก่อนลงเรือ)

11.30

ลงเรือ Speed Boat สู่เกาะตะรุเตา แวะนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและ
แวะถ่ายรูป ซุ้มประตูรักนิรันดร์ สัญลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ณ เกาะไข่

13.30 สู่ เกาะหลีเป๊ะ เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ....รีสอร์ท
19.00 อาหารค่ำ (อิสระ)

วันที่สอง: ดำน้ำ ตามเกาะ (โซนใน) จอยทริป (เช้า-เที่ยง)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ( มื้อที่ 1 )  หลังอาหาร ลงเรือหางยาวดำน้ำโซนใน ณ ร่องน้ำจาบัง ชมปะการังเจ็ดสี,  
ต่อด้วย ชมเกาะหินงาม ที่นี่ท่านจะได้พบกับประโยค "คำสาปเจ้าพ่อตะรุเตา" ให้ท่านได้ ชมหาดหินงาม
อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามซ้อนหินและห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน
จะเกิดประกายแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก      

12.00 บริการอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 2) ข้าวกล่อง ณ หาดทรายขาว เกาะราวี  ให้ท่านได้สัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง
น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดูได้ยากมาก

บ่าย

ดำน้ำตื้น ต่อที่ เกาะยาง ชมปะการังแข็ง เช่น ปะการังผักกาด ปะการังสมอง
สมควรแก่เวลานำท่านสู่ อ่าวสอง เป็นจุดดำน้ำตื้นอยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะอาดัง ซึ่งมีความหลาหลายทางชีวภาพ
ท่านจะได้ชม หอยมือเสือ,ปะการังดอกไม้ทะเล, ฝูงปลานานาชนิด ที่แหวกว่ายเล่นกับปะการังดอกไม้ทะเล เช่น
ปลาการ์ตูน (ปลานีโม่),ปลาสลิด,ปลาปากแตร สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
(อาหารค่ำอิสระ)

วันที่ 3: เกาะหลีแป๊ะ - ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่

07.00 บริการอาหารเช้า  (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00 ลงเรือ Speed Boat เดินทางกลับท่าเรือปากบารา
11.30 ถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำคณะขึ้นรถตู้ เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
14.00

เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ (เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รีสอร์ท ที่พัก

ค่าบริการ/ต่อท่าน

ปาล์มอิน รีสอร์ท ห้อง Air Standard (กลางเกาะ)

3,990 บาท

บ้านกษิรินทร์ 2 ห้อง Air Standard (กลางเกาะ)

3,990 บาท

อันดามันรีสอร์ท ห้อง Viewpoint Villa (หาดซันไรส์)

4,190  บาท

วารินทร์ บีช รีสอร์ท ห้อง Air Standard (หาดพัทยา)

4,190 บาท

โรงแรมเดอะกรีน ห้อง Gardent View (กลางเกาะ)

4,490 บาท

ฮาร์โมนี เบล รีสอร์ท ห้อง คาปูชิโน่ (ซันไลน์)            

4,790 บาท

ภูริตรา รีสอร์ท ห้อง Shark fin Room (หาดซันเซ็ท)

4,990 บาท

อันดา รีสอร์ท   ห้อง  Standard Room (หาดซันไลน์)

5,190 บาท

บันดาหยา รีสอร์ท ห้อง Superior Bungalow (หาดพัทยา)

5,290 บาท

หลีเป๊ะ พาวเวอร์บีช  ห้อง Sea Breeze Bungalow (ซันไรส์)

5,290 บาท

เม้าเท้น รีสอร์ท  ห้อง Deluxe Garden View (หาดซันเซ็ท)

5,490 บาท

แซนพีต้า รีสอร์ท ห้อง Superior (ซันไรส์)

5,490 บาท

ซี ทัช รีสอร์ท  ห้อง Standard Room (หาดพัทยา)

5,490 บาท

เบลล่า วิสต้า รีสอร์ท  ห้อง Standard Pavilion (หาดพัทยา)

5,690 บาท

สิตาบีช รีสอร์ท ห้อง Superior Room (หาดพัทยา)

5,990 บาท

มะลิ รีสอร์ท ห้อง Garden Wing (หาดซันไรส์)

6,590 บาท

อาคีร่า รีสอร์ท  ห้อง Superior Upper Floor (หาดพัทยา)

6,990 บาท

เดอะคลิฟ รีสอร์ท  ห้อง Deluxe Room (หาดซันเซ็ท)

6,990 บาท

บันดาหยา วิลล่า ห้อง  Deluxe Balcony (หาดพัทยา)

7,590 บาท

คาบาน่า หลีเป๊ะ บีช รีสอร์ท  ห้อง Superior (ซันไรส์)

7,990 บาท

กทลี บีช รีสอร์ท ห้อง Superior Sea View Room (หาดซันไรส์)

8,290 บาท

ไอดิลิค คอนเซป รีสอร์ท  ห้อง I-Garden (หาดซันไรส์)

8,290 บาท

แทนมูน รีสอร์ท  ห้อง Luxury Grand View (หาดซันไรส์)

8,990 บาท

เซเรนดีพิตี้ รีสอร์ท  ห้อง Halitop Sea View (หาดซันไรส์)

9,290 บาท

เอสราไพรเวท รีสอร์ท  ห้อง Jacucci Ocean View Site (หาดซันเซ็ท)

9,290 บาท

เม้าเท้น รีสอร์ท  ห้อง Deluxe Garden View (หาดซันเซ็ท)    ท่านละ 5,490 บาท
แซนพีต้า รีสอร์ท ห้อง Superior (ซันไรส์)       ท่านละ 5,490 บาท

อัตราค่าบริการสำหรับเด็ก
- เด็กอายุ 0-3 ขวบ ฟรีค่าบริการ (ไม่เสริมเตียง)
- เด็กอายุ 4-6 ขวบ คิดค่าบริการ 50% (ไม่เสริมเตียง)
- เด็กอายุ 7-11 ขวบ คิดค่าบริการ 70% (ไม่เสริมเตียง)
- อายุ 12 ปีขึ้นไปคิดอัตราเดียวกับผู้ใหญ่

อัตรานี้รวม
- รวมค่ารถ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่
- รวมค่าเรือสปีดโบ้ทไป-กลับ (เรือเมล์)
- รวมค่าที่พัก 2 คืน
- รวมค่าอาหาร 3 มื้อ(วันที่ 2 เช้า,เที่ยง และวันที่สาม เช้า)
- รวมค่าเรือนำเที่ยวดำน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล 1 วัน
- รวมค่าหน้ากากดำน้ำ,เสื้อชูชีพ
- รวมค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
- ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3
- ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
- ไม่รวมค่าทิปไกด์
- ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ


ค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่ม
- ค่าธรรมเนียมผ่านท่าเรือ ท่านละ 20 บาท
- ค่าธรรมเนียมอุทยาน ท่านละ 40 บาท
- ค่าโป๊ะหรือค่าเรือหางยาวขึ้นเกาะ ไป-กลับ ท่านละ 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการขยะ ท่านละ 20 บาท
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น ค่าแท็กซี่ ระหว่างที่พัก กับถนนคนเดิน ขาละ 50 บาทต่อท่าน เป็นต้น


เงื่อนไขและการชำระเงิน


สิ่งที่ต้องนำไป


อุปกรณ์ที่มีให้

บริการอื่นๆ


บริการรถ รับส่ง 
เหมาเที่ยวแบบส่วนตัว
สระมรกต-น้ำตกร้อน+วัดถ้ำเสือ 

เรือเช่าเหมาลำ
เรือหางยาว หรือ Speed boat
เที่ยวหมู่เกาะต่างในกระบี่
เกาะพีพี ,4 เกาะ,เกาะห้อง

Face book


ติดต่อเรา

Address

Andamanseatravel / อันดามันซีทราเวล

193/13 ถนนกระบี่ ตำบล.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

193/13 Krabi Rd. T.Pak nam, A.Muang,Krabi 81000 Thailand.

contact

Office Call.+66 (0)75-612463  Fax. 075-611056 
Mobile. 086-9455114,087-4745388,095-0375417
Email: andamanseakrabi@hotmail.com

TAT

TAT.32/00688 / DBD.360030033xxxx