whatsapp : 0869455114

andamanseakrabi@hotmail.com

Lind ID.@andamanseatravel

Line ID.0869455114

Line ID.0643565168

Font size

 

แพ็คเกจทัวร์อันดามันหรรษา 04-ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน | สามารถดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์จากด้านล่างคะ

ดูโรงแรมสำหรับแพ็คเกจนี้


โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

แพ็คเกจทัวร์ รวม: 

รถรับส่ง สนามบิน บขส กระบี่ อาหารกลางวัน 1มื้อ (ทานกับทัวร์)
ห้องพัก 2คืน  น้ำดื่ม-ผลไม้ 
อาหารเช้าที่โรงแรม 2 มื้อ รถรับ-ส่งระหว่างทัวร์
ประกันภัยนักท่องเที่ยว  ค่าเข้าชมอุทยาน/ไกด์/อุปกรณ์ชูชีพ

สามารถเลือกโรงแรมที่พักอื่นๆในแพ็คเกจนี้ได้  

ที่พัก: เดอะ ภูบีช
เมย. - ตค.  3,650.- / ท่าน
พ.ย. - มีค. สอบถาม / ท่าน
ที่พัก: Lucky Beach
เมย. - ตค. 3,650.- / ท่าน
พย. - มีค.  สอบถาม / ท่าน
ที่พัก: บุรีธารา รีสอร์ท (อ่าวนาง)
เมย. - ตค. 3,500.- / ท่าน
พย. - มีค.  สอบถาม / ท่าน
ที่พัก: อ่าวนางบุรี รีสอร์ท (อ่าวนาง)
เมย. - ตค. 3,650.- / ท่าน
พย. - มีค.  สอบถาม / ท่าน
ที่พัก: อนันตะบุริน รีสอร์ท (อ่าวนาง)
เมย. - ตค. 3,900.- / ท่าน
พย. - มค.  สอบถาม / ท่าน
ที่พัก: อ่าวนางออซีซั่น รีสอร์ท (อ่าวนาง)
เมย. - ตค. 3,400.- / ท่าน
พย. - มีค.  สอบถาม / ท่าน
ที่พัก: อ่าวนาง วีว่า
เมย. - ตค. 3,400.- / ท่าน
พย. - มีค.  สอบถาม  / ท่าน
ที่พัก: อารีธารา รีสอร์ท
เมย. - ตค. 3,400.- / ท่าน
พย. - มีค.  สอบถาม / ท่าน
Chic N Chill Bed and Breakfast
เมย. - ตค. 3,200.- / ท่าน
พย. - มีค.  สอบถาม / ท่าน
ริเวอร์ไซด์ กระบี่
เมย. - ตค. 3,000.- / ท่าน
พย. - มีค. สอบถาม / ท่าน 
กระบี่ซีบาส
เมย. - ตค. 3,650.- / ท่าน
พย. - มีค.  สอบถาม / ท่าน
บียอน กระบี่
เมย. - ตค. 4,400.- / ท่าน
พย. - มีค. สอบถาม / ท่าน
8 icon - กระบี่
เมย. - ตค. 3,400.- / ท่าน
พย. - มีค. สอบถาม / ท่าน 
มณีเทล
เมย. - ตค. 4,000.- / ท่าน
พย. - มีค.  สอบถาม / ท่าน
บุญสยาม-กระบี่
เมย. - ตค. 3,000.- / ท่าน
พย. - มีค. สอบถาม / ท่าน