whatsapp : 0869455114

andamanseakrabi@hotmail.com

Lind ID.@andamanseatravel

Line ID.0869455114

Line ID.0643565168

Font size

 

  แพ็คเกจทัวร์อันดามันหรรษา 07-แพ็คเกจเที่ยวกระบี่-จ่ายน้อย | สามารถดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์จากด้านล่างคะ

ดูโรงแรมสำหรับแพ็คเกจนี้


 รายละเอียดแพ็คเกจทัวร์

โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

แพ็คเกจทัวร์ รวม: 

รถรับส่ง สนามบิน บขส กระบี่ อาหารกลางวัน 1มื้อ (ทานกับทัวร์)
ห้องพัก 2คืน  น้ำดื่ม-ผลไม้ 
อาหารเช้าที่โรงแรม 2 มื้อ รถรับ-ส่งระหว่างทัวร์
ประกันภัยนักท่องเที่ยว  ค่าเข้าชมอุทยาน/ไกด์/อุปกรณ์ชูชีพ

สามารถเลือกโรงแรมที่พักอื่นๆในแพ็คเกจนี้ได้ 

ที่พัก: เดอะ ภูบีช
ราคา 3,350.- / ท่าน
ที่พัก: Lucky Beach
ราคา 3,350.- / ท่าน
ที่พัก: บุรีธารา
ราคา 3,300.- / ท่าน
ที่พัก: อ่าวนางบุรี
ราคา 3,350.- / ท่าน
อนันตะบุริน
ราคา 3,600.- / ท่าน
ที่พัก: อ่าวนางออซีซั่น
ราคา 3,100.- / ท่าน
ทีพัก: อ่าวนางวีว่า
ราคา 3,100 / ท่าน
ที่พัก: อารีธารา
เมย. - ตค. 3,100.- / ท่าน
ที่พัก: Chic N Chill Bed and Breakfast
เมย. - ตค. 2,900.- / ท่าน
ที่พัก: ริเวอร์ไซต์ กระบี่
เมย. - ตค. 2,700.- / ท่าน
ที่พัก: กระบี่ ซีบาส
ราคา 3,350 / ท่าน
ที่พัก: บียอน
ราคา 4,100.- / ท่าน
ที่พัก: 8 Icon
ราคา 3,100.- / ท่าน
ที่พัก: มณีเทล
ราคา 3,700.- / ท่าน
ที่พัก: บุญสยาม
ราคา 2,700.- / ท่าน