whatsapp : 0869455114

andamanseakrabi@hotmail.com

Lind ID.@andamanseatravel

Line ID.0869455114

Line ID.0643565168

Font size

โปรไฟไหม้1,590บาท-กระบี่3วัน2คืน

 

  โปรโมชั่น กระบี่-3วัน 2คืน 1,590 บาท / ท่าน ราคานี้ จองได้ทั้งปี ! 
  สามารถดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์จากด้านล่างคะ


  รายละเอียดแพ็คเกจทัวร์

โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

แพ็คเกจทัวร์ รวม: 

รถรับส่ง สนามบิน บขส กระบี่ อาหารกลางวัน 1มื้อ (ทานบนเกาะ)
ห้องพัก 2คืน  น้ำดื่ม-ผลไม้ 
อาหารเช้าที่โรงแรม 2 มื้อ (CBF) รถรับ-ส่งระหว่างทัวร์
ประกันภัยนักท่องเที่ยว  ค่าเข้าชมอุทยาน/ไกด์/อุปกรณ์ชูชีพ

สามารถเลือกโรงแรมที่พักอื่นๆในแพ็คเกจนี้ได้  

ที่พัก: ออเร้นจ์ทรี กระบี่ + CBF
ที่พัก: ริเวอร์ไซด์ กระบี่ + CBF