whatsapp : 0869455114

andamanseakrabi@hotmail.com

Line ID.0869455114

Line ID.0944846945

Line ID.0643565168

Lind ID.@andamanseatravel

Font size

 

 แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน 

 ที่พัก: White elephant + ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก (เรือหางยาว)
 สมารถดูแพ็คเกจ+โปรแกรมทัวร์อื่นๆได้จากด้านล่าง

  ท่านสามารถเลือกซื้อ แพ็คเกจ+โปรแกรมทัวร์อื่นๆ ได้ดังนี้  

ที่พัก : White elephant

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน + โปรแกรมทัวร์ ตุลาคม - เมษายน พฤษภาคม - กันยายน
  4 เกาะทะเลแหวก - เรือหางยาว 1,350 / ท่าน 2,190 / ท่าน
  4 เกาะทะเลแหวก - เรือเร็ว (สปีดโบ๊ท) 1,700 / ท่าน 2,590 / ท่าน
  ทัวร์เกาะพีพี 2,100 / ท่าน 2,890 / ท่าน
  ทัวร์หมู่เกาะห้อง (เรือหางยาว) 1,650 / ท่าน 2,490 / ท่าน
  พายคายัคอ่าวท่าเลน เต็มวัน 1,750 / ท่าน 2,400 / ท่าน
  ทัวร์สระมรกต+น้ำตกร้อน+วัดถ้าเสือ 1,650 / ท่าน 2,500 / ท่าน
  ทัวร์สระมรกต+น้ำตกร้อน+วัดถ้าเสือ+ขี่ช้าง 2,050 / ท่าน 2,800 / ท่าน
  ทัวร์เจมส์บอน-พังงา 1,950 / ท่าน 2,890 / ท่าน

  แพ็คทัวร์รวม   โปรแกรมทัวร์รวม
  รถรับ - ส่งสนามบิน หรือ บขส   รถ รับ-ส่ง ระหว่างทัวร์
  โปรแกรมทัวร์ 1 โปรแกรม   อาหารเที่ยง 1 มื้อ (ทานกับทัวร์)
  ที่พัก 2 วัน 1 คืน   อุปรณ์ดำผิวน้ำ / เสื้อชูชีพ / ค่าเข้าชมอุทยานทางทะเล
  อาหารเช้า 1 มื้อ (ทานที่โรงแรม)   ประกันภัยนักท่องเที่ยว / ทัวร์ ไกด์