whatsapp : 0869455114

andamanseakrabi@hotmail.com

Lind ID.@andamanseatravel

Line ID.0869455114

Line ID.0643565168

Font size

ภูเก็ต-พีพี-เรือครูช

 

 โปรแกรมทัวร์ ภูเก็ต-ทัวร์เกาะพีพี-เรือครูช

 กิจกรรมทัวร์หมู่เกาะพีพี เดินทางด้วยเรือครูช ลงเล่นน้ำดำผิวน้ำดูปลาและปะการัง ชมทัศนียภาพ เกาะต่างๆ ของทะเลอันดามัน

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเล**

โปรแกรม / ราคา
ภูเก็ตทัวร์หมู่เกาะพีพี-เรือครูช ผู้ใหญ่ 1,390.-
เด็ก 1,200.-

 โปรแกรมทัวร์ รวม: (ไม่รวมค่าอุทยาน)

รถรับส่ง-ที่พัก ค่าเข้าอุทยาน
อาหารกลางวัน 1 มื้อ  น้ำดื่ม-ผลไม้ 
เสื้อชูชีพ  ทัวร์ไกด์ 
ประกันภัยนักท่องเที่ยว  อุปกรณ์ดำน้ำตื้น 

 สิ่งที่ต้องนำไป:

กล้องถ่ายรูป หมวก  แว่นตากันแดด 
ครีมกันแดด  ชุดสำหรับเล่นน้ำ  .

 

</div