whatsapp : 0869455114

andamanseakrabi@hotmail.com

Lind ID.@andamanseatravel

Line ID.0869455114

Line ID.0643565168

Font size

 

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

 

โปรแกรม / ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก

 * Jungle 3 in 1

(ทัวร์สระมรกต+น้ำตกร้อน+วัดถ้ำเสือ)

950.-
600.-

 * Jungle 4 in 1

( ทัวร์สระมรกต+น้ำตกร้อน+วัดถ้ำเสือ+ขี่ช้าง 30 นาที)

1,150.-
900.-

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

โปรแกรมทัวร์ รวม:

รถรับส่ง-ที่พัก ค่าเข้าอุทยานคนไทย
อาหารกลางวัน 1 มื้อ น้ำดื่ม-ผลไม้ 
ประกันภัยนักท่องเที่ยว  . ผ้าเช็ดตัวชายหาด