whatsapp : 0869455114

andamanseakrabi@hotmail.com

Line ID.0869455114

Line ID.0944846945

Line ID.0643565168

Lind ID.@andamanseatravel

Font size

  ทัวร์เกาะรอก (เดินทางจากกระบี่) / Start 07.00 am.- 16.30 pm.

 เกาะรอก จะประกอบไปด้วยเกาะรอกนอกและเกาะรอกในเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลานานาชนิด
 และปะการังใต้ท้องทะเลที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  และหาดทรายที่ขาวสะอาด
 พร้อมทั้งมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้เกาะรอกยังคงความงดงามและความน่าประทับใจตราบจนทุกวันนี้

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

 

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและน้ำทะเล**

โปรแกรม ทัวร์เกาะรอก / ราคา
เดินทางจากกระบี่ ผู้ใหญ่ 1,950.- 1,900.-
เด็ก 1,700.- 1,750.-

 โปรแกรมทัวร์ รวม:

รถรับส่ง-ที่พัก ค่าเข้าอุทยาน
อาหารกลางวัน 1 มื้อ  น้ำดื่ม-ผลไม้ 
เสื้อชูชีพ  ทัวร์ไกด์ 
ประกันภัยนักท่องเที่ยว  อุปกรณ์ดำน้ำตื้น 

 สิ่งที่ต้องนำไป:

กล้องถ่ายรูป หมวก  แว่นตากันแดด 
ครีมกันแดด  ชุดสำหรับเล่นน้ำ  .